Koper.

Tarief voor (extra) werkzaamheden bij een levering te voldoen door de koper/verkrijger, niet vallende onder de offerte, tenzij anders overeengekomen.

De meest voorkomende (extra) werkzaamheden zijn:

 Excl. btw Incl. btw
- Baarnsbeslag brief145,- 175,45
- Berekening overdrachtsbelasting in verband met erfpacht zaken85,- 102,85
- Brief in verband met ingebrekestelling235,- 284,35
- Het niet tijdig (binnen 5 dagen vóór passeren) / ontvangen van een kopie van een geldig legitimatiebewijs18,- 21,78
- Inschakelen tolk en verwerking in de akte en extra passeertijd (kosten tolk worden doorberekend)275,- 332,75
- Inschrijving in kadaster koopovereenkomst (registerverklaring)225,- 272,25
- Kamer van Koophandel uittreksel opvragen (per uittreksel)30,- 36,30
- Kosten VIS/Faillissementenregister (per persoon/per keer)12,50 15,13
- Onderhandse verklaring/volmacht opmaken85,- 102,85
- Onderhandse volmacht opmaken inzake onverdeeldheid110,- 133,10
- Onderzoek doen naar beschikkingsbevoegdheid in verband met bewind voering en goedkeuring rechtbank125,- 151,25
- Onderzoek doen naar beschikkingsbevoegdheid instellingen/organisaties90,- 108,90
- Opmaken koopovereenkomst woonhuis (standaard model) v.a.219,- 264,99
- Opmaken koopovereenkomst woonhuis, erfpacht (standaard model) v.a.299,- 361,79
- Opmaken uittreksel hypotheekakte op verzoek van de bank60,- 72,60
- Opvragen hypotheekstukken via E notaris (verplicht bij sommige banken)35,- 42,35
- Opvragen persoonsgegevens bij gemeente (per persoon, per keer)12,50 15,13
- Retour hypotheekgelden naar de bank/hypotheekgever in verband met (tijdelijk) niet doorgaan van de zaak35,- 42,35
- Spoedoverboeking15,- 18,15
- Stukken per post toesturen in plaats van digitaal25,- 30,25
- Verhoging kadastraal recht27,50 33,28
- Verklaring dat de gelden onvoorwaardelijk ter beschikking staan van de koper55,- 66,55
- Vermelde disclaimer, v.a.115,- 139,15
- Verwerking gegevens curator, bewindvoerder in de akte, v.a.125,- 151,25
- Verwerking notariële volmacht in de akte75,- 90,75
- Verwerking onderhandse stukken/offertes in de betreffende akten en tekenen onderhandse stukken toegezonden door de bank75,- 90,75
- Verzetten van de tekenafspraak binnen 5 dagen vóór passeren van de akte85,- 102,85
- Werkzaamheden ter zake van overbruggingshypotheek165,- 199,65
- Werkzaamheden voor het verkrijgen van toestemming van het vestigen van een overbruggingshypotheek150,- 181,50
- Wettelijke kosten inzake toezicht en tuchtrecht notariaat5,- 6,05
- Wijzigen afrekening door toedoen koper of de bank of de tussenpersoon25,- 30,25

De koopovereenkomst is, wat betreft de notariskeuze, eerst definitief, nadat de verkoper akkoord gaat met de door de notaris aan deze in rekening te brengen kosten, terzake van de overdracht.
Tot dat moment kan de verkoper te allen tijde overgaan tot het kiezen van een andere notaris, bij voorkeur in overleg met de koper, zonder dat daar financiële gevolgen voor hem aan zijn verbonden. Dit laatste betreft uitsluitend de door notariskantoor Lautenbach gemaakte kosten.

Bovengenoemde tarieven zijn exclusief eventuele kadasterkosten.

Alle tarieven zijn onder voorbehoud. Zie disclaimer.