Verkoper.

Tarief voor (extra) werkzaamheden bij een levering voor de verkoper/vervreemder.

De meest voorkomende (extra) werkzaamheden zijn:

 Excl. btw Incl. btw
- Aflosnota's (opnieuw) opvragen (per stuk)75,- 90,75
- Akte(n) opvragen bij het Kadaster (per stuk)25,- 30,25
- Bellen met derden (geldverstrekker, makelaar e.o.) (vanaf 3e telefoongesprek) per gesprek15,- 18,15
- Beroep op vrijstelling overdrachtsbelasting ten behoeve van verkoper95,- 114,95
- Betaling aan het buitenland70,- 84,70
- Contact geldverstrekker inzake restschuld35,- 42,35
- Depotakte/Gelden in depot houden, vanaf195,- 235,95
- Doorhaling hypotheek in verband met de verkoop (algeheel royement)175,- 211,75
- Erfdienstbaarheden overnemen uit andere akte(n) dan de voorafgaande indien deze akte(n) niet volledig zijn50,- 60,50
- Extra overmaking ten laste van saldo cliënt (per stuk)17,50 21,18
- Extra werkzaamheden ivm verkrijging uit nalatenschap/verdeling v.a.115,- 139,15
- Gedeeltelijk royement195,- 235,95
- Het niet tijdig ontvangen van een kopie van een geldig legitimatiebewijs18,- 21,78
- Inschakelen tolk en verwerking in de akte en extra passeertijd (kosten tolk worden doorberekend)275,- 332,75
- Kamer van Koophandel uittreksel opvragen (per uittreksel)30,- 36,30
- Kopiëren/printen van stukken ten behoeve van de klant10,- 12,10
- Kosten VIS/Faillissementenregister (per persoon, per keer)12,50 15,13
- Onderhandse toestemmingsverklaring partner/echtgenote (per volmacht)85,- 102,85
- Onderhandse verklaring/volmacht opmaken85,- 102,85
- Onderhandse volmacht verkoop opmaken inzake onverdeeldheid110,- 133,10
- Onderzoek doen naar beschikkingsbevoegdheid in verband met bewindvoering en goedkeuring rechtbank125,- 151,25
- Onderzoek doen naar beschikkingsbevoegdheid instellingen/organisaties90,- 108,90
- Opmaken koopovereenkomst woonhuis (standaard model) v.a.219,- 264,99
- Opmaken koopovereenkomst woonhuis, erfpacht (standaard model) v.a.299,- 361,79
- Opmaken/verwerken legal opinion v.a.105,- 127,05
- Opvragen persoonsgegevens bij Gemeente (per persoon, per keer)12,50 15,13
- Opvragen servicekosten39,- 47,19
- Opvragen zakelijke lasten (per stuk)18,- 21,78
- Overboeken gelden naar andere notaris in verband met aankoop elders en Baarns beslag brief145,- 175,45
- Spoedoverboeking15,- 18,15
- Stukken per post toesturen in plaats van digitaal25,- 30,25
- Titelonderzoek erfpachtvoorwaarden v.a.85,- 102,85
- Titelonderzoek indien verkoper niet eigenaar bij het Kadaster is90,- 108,90
- Verhoging kadastraal recht27,50 33,28
- Vermelde disclaimer, v.a.115,- 139,15
- Verwerking gegevens curator, bewindvoerder in de akte, v.a.125,- 151,25
- Verwerking notariële volmacht in de akte75,- 90,75
- Verzetten van de tekenafspraak binnen 5 dagen vóór passeren van de akte85,- 102,85
- Werkzaamheden voor het verkrijgen van toestemming van het vestigen van een overbruggingshypotheek150,- 181,50
- Wettelijke kosten inz. toezicht en tuchtrecht notariaat5,- 6,05
- Wijziging afrekening25,- 30,25
- Wijziging passeerdatum door verkoper binnen 5 dagen vóór passeren akte85,- 102,85

De koopovereenkomst is, wat betreft de notariskeuze, eerst definitief, nadat de verkoper akkoord gaat met de door de notaris aan deze in rekening te brengen kosten, terzake van de overdracht.
Tot dat moment kan de verkoper te allen tijde overgaan tot het kiezen van een andere notaris, bij voorkeur in overleg met de koper, zonder dat daar financiële gevolgen voor hem aan zijn verbonden. Dit laatste betreft uitsluitend de door notariskantoor Lautenbach gemaakte kosten.

Bovengenoemde tarieven zijn exclusief eventuele kadasterkosten.

Alle tarieven zijn onder voorbehoud. Zie disclaimer.